RUSSINET I LUND

 2017

Januari

10 Gemensam måltid

13 Gemensam måltid

17 Gemensam måltid

20 Gemensam måltid

24 Gemensam måltid

27 Gemensam måltid

31 Gemensam måltid

 

Februari

2 Bokcirkel

3 Gemensam måltid

6 Husmöte

7 Gemensam måltid

10 Gemensam måltid

14 Gemensam måltid

17 Gemensam måltid

21 Gemensam måltid

24 Gemensam måltid

28 Gemensam måltid

 

Mars

3 Gemensam måltid

6 Husmöte

7 Gemensam måltid

10 Gemensam måltid

14 Gemensam måltid

17 Gemensam måltid

21 Gemensam måltid

24 Gemensam måltid

28 Gemensam måltid

31 Gemensam måltid

 

April

3 Årsmöte

4 Gemensam måltid

7 Gemensam måltid

18 Gemensam måltid

21 Gemensam måltid

22 Trädgårdsdag

25 Gemensam måltid

28 Gemensam måltid

 

Maj

2 Gemensam måltid

5 Gemensam måltid

9 Gemensam måltid

12 Gemensam måltid

16 Gemensam måltid

19 Gemensam måltid

23 Gemensam måltid

26 Gemensam måltid

 

 Under sommarmånaderna har vi inga planerade gemensamma aktiviteter.Vi startar åter i  septermber.

 

 Septermber

4 Husmöte

6 Gemensam måltid

8 Gemensam måltid

12 Gemensam måltid

15 Gemensam måltid

16 Bussutflykt, 5 gårdar på Österlen

19 Gemensam måltid

21 Bokcirkel

22 Gemensam måltid

26 Gemensam måltid

29 Gemensam måltid

 

Oktober

2 husmöte

3 Gemensam måltid

5 Bokcirkel

6 Gemensam måltid

10 Gemensam måltid

12 Gemensam måltid

15 Trädgårdsdag

15 Höstfest

17 Gemensam måltid

18 Dans

20 Gemensam måltid

22 Filmkväll

24 Gemensam måltid

27 Gemensam måltid

31 Gemensam måltid

 

November

3 Gemensam måltid

6 Husmöte

7 Gemensam måltid

10 Gemensam måltid

12 Filmkväll

14 Gemensam måltid

17 Gemensam måltid

21 Gemensam måltid

24 Gemensam måltid

28 Gemensam måltid