RUSSINET I LUND

 

Utdrag ur föreningens stadgar:

 

§ 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

att  enligt kontrakt med LKF(Lunds kommuns Fastighets AB) hyra ett hus på fastigheten Kv. Spoletorp och att åt sina medlemmar upplåta lägenheter med hyresrätt och

att  enligt förvaltningsavtal med LKF förvalta fastigheten och

att  verka för en god social och fysisk miljö samt främja trivsel och meningsfulla aktiviteter för sina medlemmar

att  verka för att idén om att ett boende i gemenskap bland människor " i den andra halvan av livet " hålls levande

 

Gemensamt arbete

§ 14 Verksamheten skall bedrivas enligt beslut som fattas på medlemsmöte och innefatta följande områden:

Gemensamt arbete med fastighetens skötsel,underhåll,reparationer,städning och viss förvaltning enligt särskilt avtal med LKF.

Gemensam mathållning i husets kök och matsal.

Gemensamma aktiviteter.

Verksamheten bedrivs i arbetsgrupper som utses vid medlemsmöte.

Ett mål är att alla boende skall få tillfälle att deltaga i beslut om verksamheten och i det gemensamma arbetet i huset.